Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Монгол улсын соёл урлагийн салбарын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд мэргэжлийн өндөр ур чадвар, боловрол мэдлэг, уран бүтээлч ажлыг дадлыг бүрэн эзэмшсэн хүн төрөлхтөний соёлын өв үнэт зүйлсийн тухай өргөн мэдлэгтэй, олон улсын жишигт нийцсэн дээд боловсролтой тэргүүлэх зэрэглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.