СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Монгол улсын Консерватори нь 2003 оноос Бакалаврын хөтөлбөрөөр нийт 34 мэргэжлээр, 2017 оноос Магистрын  9 хөтөлбөрөөр сургалт явуулж байна.

Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, стратегийн зорилт Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл
Суралцагчдад чанартай боловсрол олгох  * Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон сургуулийн удирдлагаас сургалтын үйл ажиллагааны талаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чанартай зохион байгуулах

 * Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах, сургалттай холбоотой мэдээ тайлан гаргах,

 * Сургалтанд удирдлага мэдээллийн систем үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хянах, сайжруулах

 * Хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлүүлэх

 * Ахисан түвшний сургалтыг өргөжүүлэх, олон улсын жишигт нийцүүлэх

Дотоод чанарын баталгаажилт хийх механикмыг бүрдүүлэх  * Төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ хийх

* Сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмолжуулах

* Хөтөлбөрийн шинэчлэл хийх

Багшийн хөгжлийг дэмжих  * Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих

 * Багш ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг бүрдүүлэх

 * Гадаадын их дээд сургууль, консерваторитой багш солилцоо хийх

Оюутны хөгжлийг дэмжих  *  Цахим номын сангийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх

 *  Оюутны хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжих

* Уран бүтээлч оюутны клубын үйл ажиллагааг дэмжих

 *  Гадаадын их дээд сургууль, консерваторитой оюутан солилцоо хийх

* Олон улсын өндөр зэрэглэлийн уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

 

Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын бүрэлдэхүүн:

Газрын дарга И.Ариунаа /Ph.D/

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Л.Сэлэнгэ

Мэргэжилтэн Б.Нандин-Эрдэнэ

Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн О.Энхтүвшин

Хаяг, холбоо барих:

Монгол улсын Консерваторийн хичээлийн 1-р байр, 202 тоот

Утас:  70110527

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.