сэтгүүлийн зорилго

ХӨГЖИМ БА УРЛАГ цахим сэтгүүл нь орчин үеийн судалгаа шинжилгээний ажлын ололт, амжилт, туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, багш, судлаачдын ур чадвар, хөгжилд дэмжлэг, хувь нэмрээ оруулахыг зорилго болгон ажиллах юм.

сэтгүүлийн дугаарууд

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь БОЛОВСРОЛ-УРЛАГ СУДЛАЛ-ын хүрээнд шинэлэг, импакт-фактор үзүүлэлт бүхий сэтгүүлийн эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлээс эш татаж, судалгаа шинжилгээний тодорхой аргачлалыг хэрэглэсэн, үр дүн нь туршилт судалгаанд суурилсан, сэдвийн хүрээнд шинэлэг санааг дэвшүүлсэн, түүнийг тодорхой судалгааны аргаар баталсан, ач холбогдол бүхий байна.

“Хөгжим ба урлаг” сэтгүүлд тавигдах материал нь бусад эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдээгүй байх ба бүтээлийн агуулга нь БОЛОВСРОЛ-УРЛАГ СУДЛАЛ салбарын тулгамдсан асуудлын хүрээнд тодорхой асуудлыг орчин үеийн онол, арга зүйн түвшинд судалж, шинэ нээлт, ажиглалт, дүгнэлт хийж, асуудал дэвшүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон бичигдсэн байна.

<

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь БОЛОВСРОЛ-УРЛАГ СУДЛАЛ-ын хүрээнд шинэлэг, импакт-фактор үзүүлэлт бүхий сэтгүүлийн эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлээс эш татаж, судалгаа шинжилгээний тодорхой аргачлалыг хэрэглэсэн, үр дүн нь туршилт судалгаанд суурилсан, сэдвийн хүрээнд шинэлэг санааг дэвшүүлсэн, түүнийг тодорхой судалгааны аргаар баталсан, ач холбогдол бүхий байна.

“Хөгжим ба урлаг” сэтгүүлд тавигдах материал нь бусад эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдээгүй байх ба бүтээлийн агуулга нь БОЛОВСРОЛ-УРЛАГ СУДЛАЛ салбарын тулгамдсан асуудлын хүрээнд тодорхой асуудлыг орчин үеийн онол, арга зүйн түвшинд судалж, шинэ нээлт, ажиглалт, дүгнэлт хийж, асуудал дэвшүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон бичигдсэн байна.

<

Бүтээлийн агуулга нь БОЛОВСРОЛ-УРЛАГ СУДЛАЛ салбарын тулгамдсан асуудлын хүрээнд тодорхой асуудлыг орчин үеийн онол, арга зүйн түвшинд судалж, шинэ нээлт, ажиглалт, дүгнэлт хийж, асуудал дэвшүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон бичигдсэн байна.

<
РЕДАКЦ
Боловсрол судлалын ухааны доктор (Ph.D), Дэд профессор Ц.АРИУНБОЛД

Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), МУУГЗ, профессор Л.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Боловсрол судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор Ц.ШАРАВЦЭРЭН

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор М.УНДРАА

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D), профессор М.ОЗИЛА

Боловсрол судлалын ухааны доктор (Ph.D) И.АРИУНАА

Урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D) М.ГУЛЬФАЙРУЗ

Нарийн бичгийн дарга Н.ЦЭРЭНБАТ

Редакцтай холбогдох

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо, Бээжингийн гудамж – 25, Монгол Улсын Консерватори, Эрдэм шинжилгээ инновацийн алба.

И-мэйл: musicandartmagazine@conservatory.edu.mn

Утас: 94020608

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.