Бакалавр

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТ

 

» БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ:

•  Элсэлтийн бүртгэлийг 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд танхимаар болон цахимаар зохион байгуулна.

•  Бүртгүүлэгч нь журамтай танилцан өөрийн биеэр Монгол Улсын Консерваторийн хичээлийн 1-р байрны 202 тоот өрөөнд ажлын өдрүүдэд  ажлын 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж хийлгэнэ.

•  Бүртгүүлэгч нь журамтай танилцан элсэлтийн бүртгэлийн материалуудаа academic_affair@conservatory.edu.mn имэйл хаягаар /Хавсаргах материалуудаа .pdf болгох/ илгээнэ.

•  Дэд бакалавр, бакалаврын боловсролтой бүртгүүлэгчийн боловсролын зэрэг цахим системд баталгаажсан байна.

 

» ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ:

•  Элсэлтийн шалгалт 2024 оны 07 дугаар сарын 08- 09-ний өдрүүдэд танхимаар болон цахимаар зохион байгуулна.

Бүртгүүлэгч нь дараах материалыг авч ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

•  Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /гадаадад төгссөн бол гэрчилгээний эх хувийг нотариатаар баталгаажуулан, албан ёсны орчуулгын хамт, төгссөн сургуулийн сайт болон QR код/

•  Элсэн суралцах хөтөлбөрөөр мэргэжлийн диплом, үнэмлэхтэй бол диплом, үнэмлэх /гадаадад төгссөн бол диплом, үнэмлэхний эх хувийг нотариатаар баталгаажуулан, албан ёсны орчуулгын хамт, төгссөн сургуулийн сайт болон QR код/

•  Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

•  3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь /jpeg өргөтгөлтэй/

•  Элсэн суралцах мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан, 30-аас дээш насны уран бүтээлчид ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгал төлсөн лавлагаа, өргөдөл, эсээ

•  Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульд суралцаж байгааг батлах баримт бичиг, албан ёсны орчуулгын хамт

•  Бүртгэлийн хураамж 50,000₮ төлсөн баримт /Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушааж, утга дээр овог, нэр регистрийн дугаар, мэргэжил бичих/

Гадаад улсын иргэд нь дараах материалыг авч ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

•  Гадаад паспорт

•  Сургууль төгссөнийг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг наториатаар баталгаажуулан, албан ёсны орчуулгын хамт, төгссөн сургуулийн сайт болон QR код/

•  Тухайн орны иргэний үнэмлэхтэй дүйцэх бичиг баримт

•  3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь /jpeg өргөтгөлтэй/

•  Гадаадын их дээд сургуулиас шилжин суралцах тохиолдолд тухайн сургуульд суралцаж байгааг батлах баримт бичиг, албан ёсны орчуулгын хамт

•  Бүртгэлийн хураамж 300,000₮ төлсөн баримт /Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушааж, утга дээр паспортын нэр англиар, паспортын дугаар, мэргэжил бичих/

•  Бүртгүүлэгч нь Консерваторид 1 ба түүнээс дээш мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/-д зэрэг бүртгүүлж ур чадварын шалгалт өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд бүртгэлийн хураамжийг хөтөлбөр тус бүрээр төлнө.

 

» ЭЛСЭН СУРАЛЦАХ ЭРХЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ:

Суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгчдийг 2024 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрөөс бүртгэн, суралцагчийн код олгож удирдлага мэдээллийн системд бүртгэнэ. Заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчийг элсэхээс татгалзсан хэмээн үзэж элсэх эрхийг хүчингүйд тооцно.

Бүртгүүлэхээр ирэхдээ сургалтын төлбөрийг Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушаасан байна. Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, регистр, мэргэжил бичнэ.  /1 жилийн төлбөр 3,600,000₮, гадаад элсэгч бол 5,640,000₮/

Холбогдох утас: 80114121

Хаана: ХИЧЭЭЛИЙН I БАЙРНЫ 202 ТООТОД

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.