бакалаврын бүртгэл

1.Бакалаврын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 05 дугаар сарын 25-наас 06 дугаар сарын 19-нийг дуустал 09:00-17:00 цагт явагдана.

Шалгалт 06-р сарын 21, 22, 23-ны өдрүүдэд явагдана.

– МУК-ийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийг төгсөгч тухайн мэргэжлээрээ элсэхэд ЭЕШ-ийн оноо шаардахгүй бүртгэнэ.

– Элсэн суралцах мэргэжлээрээ 5-с доошгүй жил ажилласан, 30-с дээш насны уран бүтээлчдийг ЭЕШ-ийн босго оноо шаардахгүй бүртгэнэ.

– Бүрэн дунд боловсролтой иргэд монгол хэл, нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн аль нэгээр ЭЕШ өгч 440-с дээш оноотой байна

2.Консерваторид элсэхээр бүртгүүлэгч нь 1 ба түүнээс дээш хөтөлбөрт зэрэг бүртгүүлж ур чадварын шалгалт өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд хөтөлбөр тус бүрээр бүртгэлийн хураамж төлнө.

3.Бүртгүүлэгч нь дараах материалыг авч ирж бүртгүүлнэ.

Үүнд:

– Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ

– Хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшсэн бол диплом /эх хувь/, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

– ЭЕШ-ын батламж

– Сурагчийн хувийн хэрэг эх хувиар

– Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт–3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь /сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан байх/

– Хөгжмийн мэргэжлээр элсэгчид нь мэргэжлийн диплом, хуулбарын хамт

– Элсэлийн бүртгэлийн хураамж гадаад оюутан 20 000 төгрөг, монгол оюутан 15000 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушааж баримтаа авчирна. Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, регистр, элсэх мэргэжлийг бичнэ.