Мэргэжлийн боловсрол ЕБС

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТТАЙ ЕБС-ийн 2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТ

 

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТТАЙ ЕБС-ИЙН 1-Р АНГИД 2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

УТСАН ХӨГЖМИЙН МЭРГЭЖЛЭЭР ЭЛСЭН СУРАЛЦАХ ХҮҮХДҮҮДИЙН НЭРС

1 Н.Сэргэлэн
2 Ц.Аялгуу
3 М.Ивээл
4 М.Цолмонгэрэл
5 Б.Хантэнгис
6 М.Тэмүлүн
7 Э.Мэлмийтөгс
8 А.Аясуу
9 У.Ганзаяа
10 Б.Төгс-Очир
11 Б. Урангуа
12 Н.Ивээл
13 Ц.Аялгуун
14 Ц.Нинжин
15 З.Галт хас

**************************************************************************************************************

САНАМЖ

Элсэлтийн шалгалтад цахимаар бүртгүүлэх болон шалгалтын товын дагуу шалгуулахаар ирэхэд анхаарах зүйлс:

1.Хүүхдийн нас, анги тохирч байгаа эсэхийг нягтлах.

2.Шалгалтын товыг  www.conservatory.edu.mn вэб сайт, Монгол Улсын Консерватори,Mongolian State Conservatory пэйж хуудсаар мэдээлнэ.

3.Элсэлтийн шалгалтын төлбөрийг /20 000 ₮/ Монгол Улсын Консерваторийн Төрийн сангийн 100900015418 тоот дансанд тушааж, гүйлгээний утга дээр хүүхдийн овог нэр, мэргэжлийг бичнэ.

4.Шалгуулахаар ирэхдээ хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, шалгалтын төлбөр тушаасан баримтыг бэлнээр болон зургаар баримтжуулан авч ирнэ.

5.Элсэлтийн шалгалтад цахимаар бүртгүүлэхдээ 1-ээс дээш мэргэжлээр шалгалт өгөх хүсэлтэй бол мэргэжил тус бүрээр бүртгүүлнэ. Энэ тохиолдолд мэргэжил тус бүрээр шалгалтын төлбөр төлнө.

Холбогдох утас: +976 99286814

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.