Магистрын хөтөлбөрүүд

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

E02150201 Хөгжимдөх урлаг /төгөлдөр хуур/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /Утсан хөгжим/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг  /үлээвэр, цохивор хөгжим/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /үндэсний хөгжим/
E01140403 Урлагийн боловсрол /бүжгийн багш/
E01140403 Урлагийн боловсрол /дуулах арга зүй/
E02150102 Хөгжмийн зохиомж
E02150105 Найрал хөгжим удирдах урлаг
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.