Сонгон шалгаруулах зар-1

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2023 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдөр

МУК-ийн захирлын албан тушаалд томилогдох иргэнийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Сонгон шалгаруулалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/454, А/418 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт”-д тавигдах шаардлага, “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын дагуу зохион байгуулна.

Нэг. Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэнд тавигдах шаардлага

  • Монгол Улсын иргэн байх
  • Тухайн албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага

Боловсролын зэрэг Доктор (Ph.D.) болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Мэргэжил
  • – Боловсрол судлал/011101/
  • – Багш,хөгжмийн боловсрол/011421/
  • – Багш,бүжгийн боловсрол/011425
  • – Хөгжим,тайз дэлгэцийн урлаг/0215/
Мэргэшил
  • – Дэд Профессор ба түүнээс дээш цолтой байх
  • – Тухайн их, дээд сургуулийн эрхэлдэг сургалт, судалгааны чиглэлээр мэргэшсэн байх
Туршлага
  • – Дээд боловсролын болон мэргэжлийн урлагийн сургалтын байгууллагад 10-аас доошгүй жил, үүнээс 4-өөс  доошгүй жил тэнхимийн эрхлэгч, дэд захирал, захирал болон соёл урлагийн байгууллагад удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагатай байх;
  • – Гадаадын их сургуульд зочин профессороор ажилласан, Гадаадын их сургуультай хамтарсан төсөл хөтөлбөрийн багт үндсэн гишүүнээр ажилласан, удирдсан бол давуу тал болно.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

• Төрийн албан хаагчийн анкет

• Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт, бүрдүүлсэн материалын баталгааны хуудас /Нэр дэвшигчийн материалын баталгааны хуудсыг “Төрийн өмчийн зарим их дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын хоёрдугаар хавсралтын дагуу авна/

• Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Е-mongolia системээс лавлагаа авч болно/

• Эзэмшсэн боловсролын баримт бичгийн /боловсролын диплом, эрдмийн зэрэг, мэргэшлийн үнэмлэх/ хуулбар

• Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлсэн эсэх, эсхүл ялгүйд тооцох хугацаа нь дуусаагүй тухай лавлагаа,

• Тухайн сургуулийн захирлын албан тушаалын тодорхойлолтын тусгай шаардлагыг хангасан тухай нотлох баримт /нийгмийн даатгалын дэвтэр, хөдөлмөрийн дэвтэр, албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал шийдвэр/-ийн хуулбар, лавлагаа

• Англи хэлний мэдлэг чадварыг дүгнэх TOEFL/IELTS, SAM, GMAT зэрэг олон улсын шалгалтын гэрчилгээний хуулбар эх хувийн хамт, эсхүл гадаад улсын их, дээд сургууль төгссөн боловсролын баримт бичгийн хуулбар болон бусад нотлох баримт бичгийн хуулбар

• Тухайн сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл /тухайн сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүү, бодлого төлөвлөлт, боловсролын үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагааг хэрхэн хөгжүүлэх, олон улсын ижил төстэй байгууллагын туршлагыг хэрэгжүүлэх боломж, хүрэх үр дүн, үр ашигтай ажиллуулах зэрэг асуудлыг илэрхийлсэн байна/

• Шаардлагатай бол мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар

• “4 х 6”-ийн хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь

Тайлбар: Дээр дурдсан баримт бичгийг нотариатаар баталгаажуулсан байхыг шаардахгүй бөгөөд баримт бичгийн үнэн зөвийг хүсэлт гаргасан  иргэн өөрөө бүрэн хариуцна. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн баримт бичгийн талаар холбогдох байгууллагаас тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй талаар нэр дэвшигч бичгээр мэдэгдэл гаргаж ирүүлнэ. 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэд холбогдох баримт бичгийг битүүмжлэн Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Бээжингийн гудамж, Монгол Улсын Консерваторийн 1-р байр, 102 тоотод 2023 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 08:30 цагаас 17-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл /иргэн өөрийн биеэр өгнө/ хүлээн авна.

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

УТАС: 80030131 Г.Оюун-Эрдэнэ /Ажлын цаг 8:30-17:30/

Албан тушаалын тодорхойлолт татаж үзэх

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.