Бакалаврын хөтөлбөрийн ур чадварын шалгалт

» УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТЫН АГУУЛГА, ОНОО

Бүжгийн багш дасгалжуулагч /Бүжиглэх/

 • – Бүжиглэх ур чадвар /40 оноо/
 • – Ярилцлага /30 оноо/
 • – Эссэ бичих /30 оноо/

Хөгжмийн онол, судлал, Хөгжмийн зохиомж /Хөгжимдөх, хөгжмийн бүтээл шинжлэл/

 • – Хөгжмийн бүтээл сонгосон чиглэлээр /40 оноо/
 • – Сонсгол /20 оноо/
 • – Ярилцлага /20 оноо/
 • – Хэмнэл /20 оноо/

Төгөлдөр хуур, Утсан хөгжим, Үлээвэр, Цохивор хөгжим, Үндэсний хөгжим /Хөгжимдөх, сонсгол/

 • – Хөгжмийн бүтээлийн уран сайхны дүрслэлийн илэрхийлэл /20 оноо/
 • – Техник ур чадвар /20 оноо/
 • – Хөгжмийн урсгал, хөгжимдөх дэг жаяг /20 оноо/
 • – Диктант /20 оноо/
 • – Зохирол /20 оноо/

Жазз хөгжим

 • – Хөгжмийн бүтээл сонгосон чиглэлээр /40 оноо/
 • – Сонсгол /20 оноо/
 • – Ярилцлага /20 оноо/
 • – Хэмнэл /20 оноо/

Дуурийн дуу, Урт дуу, Ардын богино дуу, Жазз дуу, Язгуур урлаг /Дуулах, бүжиглэх,хөгжимдөх/

 • – Дуулах ур чадвар /30 оноо/
 • – Хэмнэл /10 оноо/
 • – Хөгжимдөх ур чадвар /10 оноо/
 • – Ой тогтоолт /10 оноо/
 • – Бүжиглэх ур чадвар /10 оноо/
 • – Хоолойн эрүүл ахуй /10 оноо/
 • – Сонсгол /10 оноо/
 • – Ярилцлага /10 оноо/

Циркийн жүжигчин

 • – Ярилцлага /10 оноо/
 • – Хөдөлгөөний эвсэл-бүжиг /20 оноо/
 • – Уран сэтгэмж /10 оноо/
 • – Дуулах чадвар /10 оноо/
 • – Ёгт үлгэр ярих /10 оноо/
 • – Сонсгол /10 оноо/
 • – Хэмнэл /20 оноо/
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.