Бакалаврын хөтөлбөрийн ур чадварын шалгалт

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТЫН ОНОО

Бүжгийн багш дасгалжуулагч

 • Бүжиглэх ур чадвар /40 оноо/
 • Ярилцлага /30 оноо/
 • Эссэ бичих /30 оноо/

Хөгжмийн онол, судлал, Хөгжмийн зохиомж

 • Хөгжмийн бүтээл сонгосон чиглэлээр /40 оноо/
 • Сонсгол /20 оноо/
 • Ярилцлага /20 оноо/
 • Хэмнэл /20 оноо/

Төгөлдөр хуур, Утсан хөгжим, Үлээвэр, Цохивор хөгжим, Үндэсний хөгжим

 • Хөгжмийн бүтээлийн уран сайхны дүрслэлийн илэрхийлэл /20 оноо/
 • Техник ур чадвар /20 оноо/
 • Хөгжмийн урсгал, хөгжимдөх дэг жаяг /20 оноо/
 • Диктант /20 оноо/
 • Зохирол /20 оноо/

Жазз хөгжим

 • Хөгжмийн бүтээл сонгосон чиглэлээр /40 оноо/
 • Сонсгол /20 оноо/
 • Ярилцлага /20 оноо/
 • Хэмнэл /20 оноо/

Дуурийн дуу, Урт дуу, Жазз дуу, Язгуур урлаг

 • Дуулах ур чадвар /30 оноо/
 • Хэмнэл /10 оноо/
 • Хөгжимдөх ур чадвар /10 оноо/
 • Ой тогтоолт /10 оноо/
 • Бүжиглэх ур чадвар /10 оноо/
 • Хоолойн эрүүл ахуй /10 оноо/
 • Сонсгол /10 оноо/
 • Ярилцлага /10 оноо/

Циркийн жүжигчин

 • Ярилцлага /10 оноо/
 • Хөдөлгөөний эвсэл-бүжиг /20 оноо/
 • Уран сэтгэмж /10 оноо/
 • Дуулах чадвар /10 оноо/
 • Ёгт үлгэр ярих /10 оноо/
 • Сонсгол /10 оноо/
 • Хэмнэл /20 оноо/