Хосолсон сургалтын ур чадварын шалгалт

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ :

Дуурийн дуу, Урт дуу, Ардын богино дуу

 • Дуулах ур чадвар /30 оноо/
 • Хэмнэл /10 оноо/
 • Хөгжимдөх ур чадвар /10 оноо/
 • Ой тогтоолт /10 оноо/
 • Бүжиглэх ур чадвар /10 оноо/
 • Хоолойн эрүүл ахуй /10 оноо/
 • Сонсгол /10 оноо/
 • Ярилцлага /10 оноо/

Үндэсний хөгжим

 • Хөгжмийн бүтээлийн уран сайхны дүрслэлийн илэрхийлэл /20 оноо/
 • Техник ур чадвар /20 оноо/
 • Хөгжмийн урсгал, хөгжимдөх дэг жаяг /20 оноо/
 • Диктант /20 оноо/
 • Зохирол /20 оноо/
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.