Хосолсон сургалтын бүртгэл

1.Хосолсон сургалтын нэмэлт элсэлтийн бүртгэл 2023 оны 12 дугаар сарын 25-наас 1 дүгээр сарын 15-ныг дуустал 09:00-17:00 цагт явагдана.

Шалгалт 2024 оны 1-р сарын 29- 2-р сарын 02-ны өдрүүдэд явагдана.

– Элсэн суралцах мэргэжлээрээ 5-с доошгүй жил ажилласан, 30-с дээш насны уран бүтээлчдийг бүртгэнэ.

– Дипломын болон Бакалаврын боловсролтой байх

2.Консерваторид элсэхээр бүртгүүлэгч нь 1 ба түүнээс дээш хөтөлбөрт зэрэг бүртгүүлж ур чадварын шалгалт өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд хөтөлбөр тус бүрээр бүртгэлийн хураамж төлнө.

3.Бүртгүүлэгч нь дараах материалыг авч ирж бүртгүүлнэ.

Үүнд:

– Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ

– Хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшсэн бол диплом /эх хувь/, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

– Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт–3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь /сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан байх/

– Хөгжмийн мэргэжлээр элсэгчид нь мэргэжлийн диплом, хуулбарын хамт

– Элсэлийн бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушааж баримтаа авчирна. Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, регистр, элсэх мэргэжлийг бичнэ.

© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.