Хосолсон сургалтын хөтөлбөр
д/д Сургалтын нэр Мэргэжил
1 ДУУЛАХ УРЛАГ – Дуурийн дуу

–  Уртын дуу

–  Ардын богино дуу

2 ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖИМ – Морин хуур

–  Их хуур

– Ёочин

–  Хуучир

– Ардын бишгүүр

– Баялаг бишгүүр

–  Лимбэ

–  Эвэр бүрээ

–  Ятга

–  Шударга