Мэдээ мэдээлэл

“ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аян 6-9-р ангийн сурагчдын дунд:

“ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ”… 6-9-р ангийн 421 сурагчдын дунд:

” Сургуулиасаа хол байхад…”

” Чиний эзгүйд…” сэдвийн хүрээнд зохион бичлэгийн уралдаан амжилттай зохион байгууллаа.

2020-09-20
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.