Сургуулиуд

Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ. Бүртгэлийг www.conservatory.edu.mn вэб сайтаар онлайнаар 03.28-наас 04.01 ний өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд хийнэ.
Элсэлтийн Шалгалтын Комисс

2022-03-28
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.