Мэдээ мэдээлэл

ОХУ-ын Буриадын бүжгийн коллежийн захирал Д.В. Дугаржапов манай сургуульд айлчилж, цаашдын хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн байгуулах тухай харилцан ярилцав.

Монгол Улсын Консерваторитой олон жилийн хамтын ажиллагаатай ОХУ-ын Буриадын бүжгийн коллежийн захирал Д.В. Дугаржапов манай сургуульд айлчилж, цаашдын хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн байгуулах тухай харилцан ярилцав.

2022-06-17
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.