Мэдээ мэдээлэл

ЕБС-ИЙН ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД:

ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД:

 

2022-2023 оны хичээлийн жилд 1, 6, 8-р ангиудад шинээр элсэн орсон сурагчдыг

2022 оны 8-р сарын 29, 30-ны өдрүүдэд хичээлийн II байранд бүртгэнэ.

Бүртгүүлэхээр ирэхдээ:

  1. 1. Эрхийн бичиг
  2. 2. Сурагчийн хувийн хэрэг /өмнөх сургуулиас хасалт хийлгэсэн байх/
  3. 3. Цээж зураг /3х4 хэмжээтэй 2 хувь/

 

МУК-ийн Ерөнхий боловсролын сургууль

2022-08-22
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.