Мэдээ мэдээлэл

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ: Эвсанаа Э. Эхлэл: Төгөлдөр хуур хөгжимд зориулсан сюит хэлбэрийн бүтээл-УБ.,2022.-31хууд.-ISBN:978-9919-27-459-7

Энэхүү зохиол нь төгөлдөр хуур хөгжимд зориулсан агуулгын хувьд хоорондоо уялдаа холбоо бүхий 4 зохиомжоос бүрдэх suite хэлбэрийн бүтээл юм. Зохиомжуудын хувьд:
1. FOR SUN – Нарны тухай
2. Цасан цагаан – Цасны тухай
3. Шиврээ – Борооны тухай
4. Эхлэл /4 ангит/ – Хайрын тухай
Зохиолууд нь хоорондоо зохиолчийн бодол санаа бүхий тайлбар өгүүлэмжүүдээр холбогдож байгаа юм. Төгөлдөр хуур хөгжим сонирхон суралцагч хүн бүхэнд зориулагдсан болно.
2022-10-05
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.