Мэдээ мэдээлэл

Буриад улсын Соёлын сайд, Хатагтай Соёлма Дагаева, ОХУ-ын ЭСЯ-ны соёлын атташе Хатагтай Надежда Юрьева нар Монгол Улсын Консерваторит айлчлан төсөл хөтөлбөр, сургалт зохион байгуулах асуудлуудыг хэлэлцэв.

Буриад улсын Соёлын сайд, Хатагтай Соёлма Дагаева, ОХУ-ын ЭСЯ-ны соёлын атташе Хатагтай Надежда Юрьева нар Монгол Улсын Консерваторит айлчлан, 2022-2023 оны хичээлийн жилд хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, хөгжмийн зэмсэгийн үйлдвэрлэл, Консерваторийн багш нарыг Буриад улсад урьж богино хугацааны сургалт зохион байгуулах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв.

2022-10-18