Мэдээ мэдээлэл

Монгол улсын консерваторийн ЕБС-ийн багш нарын дунд “БОЛОВСРОЛ ДАХЬ ЁС ЗҮЙН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ“ эрдэм шинжилгээний хурал зохиогдох гэж байна.

2023 оны Анхны эрдэм шинжилгээний хурал зарлагдаж байна. Эрдэмтэн Багш та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

“БОЛОВСРОЛ ДАХЬ ЁС ЗҮЙН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ“ эрдэм шинжилгээний хурал

Зорилго:

 

Боловсролд тулгарч буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэсэн арга туршлагыг эрдэм шинжилгээний бүтээлээр харилцан хуваалцах, багшийн судалгаа шинжилгээ хийх чадварыг дэмжих, харилцан бие биенээсээ суралцах, багшийн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх юм.

 

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

1.    А4 хэмжээгээр, arial 10pt, мөр хоорондын зай 1.5-аар бичих.

2.    Илтгэлийн зураг, хүснэгт дугаартай, нэртэй байх.

3.    Илтгэлийн презентаци бэлтгэх.

4.    Илтгэл тус бүр 10 минут

Хугацаа: 2023 оны 01 сарын 10 ны өдөр

Илтгэлийг дараах шалгуур оноогоор үнэлнэ.

•       Онол, арга зүйн үндэслэл, шинэлэг үзэл санааг тусгасан байдал – 24 оноо

•       Мэдээлэл, үр дүнгийн боловсруулалт – 28 оноо

•       Илтгэлийг бүтэцчилсэн байдал – 8 оноо

•       Хэл найруулга, техникийн шаардлага хангасан байдал – 12 оноо

•       Илтгэх чадвар – 20 оноо

•       Презентаци бэлтгэсэн байдал – 8 оноо

Хамрах хүрээ: Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн багш нар

Илтгэлийн презентацийг сүүлийн хувилбараар 2023 оны 01 сарын 08 ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл Undraam99@gmail.com хаягаар хүлээн авна.

Зохион байгуулагч: ЭШИА, ЕБС

 

2023-01-03
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.