Сургуулиуд

Монгол Улсын Консерваторийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын Магистрын элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

Магистрын хөтөлбөрийн элсэлт

2023-02-01