Сургуулиуд

ЛАТВИ улсад 2023.03.22-24 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “WIND STARS 2023” Үлээвэр-Цохивор хөгжимчдийн олон улсын уралдаанд Үндэсний хөгжмийн мэргэжлийн сургуулийн сурагчид цахимаар амжилттай оролцож шагналт байруудыг эзэллээ.

ЛАТВИ улсад 2023.03.22-24 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “WIND STARS 2023” Үлээвэр-Цохивор хөгжимчдийн олон улсын уралдаанд Үндэсний хөгжмийн мэргэжлийн сургуулийн сурагчид цахимаар амжилттай оролцож шагналт байруудыг эзэллээ.
Уралдааны шагналт байр эзэлсэн оюутан сурагчид:
-1-р байр: Ардын бишгүүр хөгжмийн 1-р курсын оюутан Д.Марал-Од Мэргэжлийн багш М.Энхзаяа Концертмейстр багш Л.Баярмаа
-1-р байр: Лимбэ хөгжмийн 12-р ангийн сурагч Урато Миү.
Мэргэжлийн багш Б.Цогтмагнай Концертмейстр багш М.Эрдэнэцэцэг
-2-р байр: Эвэр бүрээ хөгжмийн 12-р ангийн сурагч О.Агваандорж Мэргэжлийн багш Б.Эрдэнэ-Очир Концертмейстр багш Л.Баярмаа
-2-р байр: Ардын бишгүүр хөгжмийн 12-р ангийн сурагч Ц.Бямбасүрэн Мэргэжлийн багш М.Энхзаяа Концертмейстр багш Л.Баярмаа
-2-р байр: Эвэр бүрээ хөгжмийн 11-р ангийн сурагч М.Энхсайхан
Мэргэжлийн багш Б.Эрдэнэ-Очир Концертмейстр багш Л.Баярмаа
-2-р байр: Эвэр бүрээ хөгжмийн 9-р ангийн сурагч Ө.Ананд
Мэргэжлийн багш Б.Баасансүрэн Концертмейстр багш Т.Мөнхсоёл
-2-р байр: Эвэр бүрээ хөгжмийн 8-р ангийн сурагч Г.Сайханбилэг Мэргэжлийн багш Б.Баасансүрэн Концертмейстр багш Т.Мөнхсоёл
-3-р байр: Ардын бишгүүр хөгжмийн 7-р ангийн сурагч Б.Ананд
Мэргэжлийн багш М.Энхзаяа Концертмейстр багш Л.Баярмаа
Та бүхний цаашдын ажил амьдрал,хичээл сурлагад өндөр амжилт хүсч хамгийн сайн сайхныг бүхнийг хүсье.
Монгол улсын Консерваторийн захиргаа
2023-04-12
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.