Сургуулиуд

Монгол Улсын Консерваторийн Сонгодог хөгжмийн мэргэжлийн сургуулийн Ц.Мягмарцэрэн багшийн удирдсан 9а анги Б.Анужин, 12а анги Ц.Эрдэнэ нарын тайлан тоглолтод та бүхнийг урьж байна.

2023-04-18
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.