Мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Консерваторийн гамшгаас хамгаалах багийн гишүүд, зарим ажилтанд Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад З.Батцэцэг 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 26 -ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Стратегийн команд штабын сургууль”-ийн талаар мэдээлэл хүргэж “Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшиг тохиолдсон үед авах арга хэмжээ “сэдвийн хүрээнд танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Консерваторийн гамшгаас хамгаалах багийн гишүүд, зарим ажилтанд Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад З.Батцэцэг 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 26 -ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Стратегийн команд штабын сургууль”-ийн талаар мэдээлэл хүргэж “Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшиг тохиолдсон үед авах арга хэмжээ “сэдвийн хүрээнд танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

2023-04-28