Сургуулиуд

СХМС-ийн Утсан хөгжмийн тэнхимийн багш З.Отгоны сурагчдын концертод та бүхнийг урьж байна.

Утсан хөгжмийн тэнхимийн багш З.Отгоны сурагчдын концертод та бүхнийг урьж байна.

Тоглолт 2023.05.12-ны 15:00 царт Концертын А танхимд болно.

2023-05-08