Мэдээ мэдээлэл

Их хуур хөгжимчдийн олон улсын II уралдаан 2023 он 10-р сарын 26 наас 11-р сарын 1 ний өдрүүдэд Монгол улсын Консeрваторийн Концeртын В танхимд болно. Та бүхэн хүрэлцэн ирж таалан соёрхоно уу.

Их хуур хөгжимчдийн олон улсын II уралдаан 2023 он 10-р сарын 26 наас 11-р сарын 1 ний өдрүүдэд Монгол улсын Консeрваторийн Концeртын В танхимд болох нь ээ.
Хүрэлцэн ирж таалан соёрхоно уу.
Монголын Их хуур, Контрбасс хөгжимчдийн холбоо.
2023-10-25