Мэдээ мэдээлэл

Ном, Ноот бэлэглэлээ : Мэргэжлийн төгөлдөр хуурын тэнхимийн багш, Дэд профессор П.Доржпагма багш

 Монгол Улсын Консерваторийн Сонгодог Хөгжмийн Мэргэжлийн Сургуулийн  Мэргэжлийн төгөлдөр хуурын багш Дэд профессор П.Доржпагма өөрийн хуримтлуулсан үнэ бүхий Ноот, Ном, Пянз, Кассет, Гадаад пянз  нийт 41 төрлийн 41 ширхэг бүтээлийг МУК-ийн номын санд бэлэглэлээ. Ноотны нэрсийг дурьдвал:
1. С.Прокофьев Четыре гавоте, Марш: Для фортепиано
2. Г.Берлиоз Фантастическая симфония
3. Ф.Лист Хрестоматия: Для уроков классического танца: Выпуск 1
4. Handel Arrival of the queen of sheba:Ansamble piano
5. Ф.Шопен Сонаты №1,2,3
6. Шуман Полное собраний сочинений : Том. 5
 7. К.Черни The  Young pianist Etude Op.823
8. J.S Bach Partiten №4-6
9. Alban Berg  Sonate op. 1 fur  klavier
10. Чайковский Альбом для фортепиано
11. С.Рахманинов Музыкальны момент: Ми минор для фортепиано
12. Ф.Шопен Баллада №1: Для фортепиано
13. Клементи Сонатина: Для фортепиано
14. Хрестоматия 6-й клас: Для фортепиано
15. S.Barber Complete Piano Music
16. Музыкальный энциклопедический словарь
17. Русский балетный театр начала ХХ века
18. И.Стоун   Ван Гог: Жизнь
19. Мария Тибальди-Кьеза    Паганини : Биография гэх мэт ноотыг хүлээлгэн өглөө. Эрхэм багшдаа нийт оюутан суралцагчдынхаа өмнөөс талархал илэрхийлж Эрдэм судлалын ажил, Сурган хүмүүжүүлэх үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье.   Номын цагаан буян  үргэлж мөнхөд таныг ивээж байх болтугай.
2021-06-15
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.