Сургуулиуд

ҮХМС-ийн 12в ангийн сурагчдын тоглолт “Fleurs de neige” Тоглолт МУК-ийн концертын Б танхимд 2023.12.22-ны 18:00 цагт болно. Та бүхнийг урьж байна.

ҮХМС-ийн 12в ангийн сурагчдын тоглолт

“Fleurs de neige”

Тоглолт МУК-ийн концертын Б танхимд 2023.12.22-ны 18:00 цагт болно.

2023-12-21
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.