Мэдээ мэдээлэл

СХМС-ийн МУГЖ, дэд профессор П.Доржпагма багшийн ангийн сурагчдын “Piano academical concert”-д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

СХМС-ийн МУГЖ, дэд профессор П.Доржпагма багшийн ангийн сурагчдын “Piano academical concert”-д хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Тоглолт: 2024,05.14-ны 17:30 цагт Монгол Улсын Консерваторийн хичээлийн 1-р байрны №302 танхимд болно.

Хөтөлбөр:

П.Эвэлин 2А П.И.Чайковский Старинная Французская песенка

Ф.Купау Сонатина С.dur Ор. 55 Nо. 1

О.Итгэлт 5А И.Гайдн Соната G dur. I mvt

Э.Григ Вальс Е minor Ор. 38 Nо.7

Ф.Шопен Вальс А moll Nо. 19 В. 150

С.Амин-Эрдэнэ 8А И.С.Бах I Прелюди ба Фуга F dur Nо. 11

И.Гайдн Соната D dur No.7 I mvt

К.Дебюсси Шаргал үстэй охин

Б.Энэрэл 10А И.С.Бах Предюди ба Фуга А dur WTK1

В.А.Моцарт Соната А moll Nо. 8 K310 mvt

П.Алимаа 11Б В.А.Моцарт Соната К311 D dur II, III mvt

Ф.Шопен Этюд Ges dur Ор.25 Nо.9

А.Буянхишиг 12А Ф.Шопен Баллада No.3 аs dur

Ф.Шопен II концерт I mvt F moll

2024-05-13
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.