Мэдээ мэдээлэл

Та бүхнийг Үндэсний хөгжмийн мэргэжлийн сургуулийн 2а курсын оюутнуудын “Хөрвүүлэг” хичээлийн тайланд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 2024.05.17 өдөр 17:00 цагаас Концертын А заал

Та бүхнийг Үндэсний хөгжмийн мэргэжлийн сургуулийн 2а курсын оюутнуудын “Хөрвүүлэг” хичээлийн тайланд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Удирдсан багш МУСТА У.Одонтунгалаг
2024.05.17 өдөр 17:00 цагаас Концертын А заал
2024-05-15
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.