I АНГИ

I ангийн элсэлт

СОНГОДОГ ХӨГЖИМ
– ТӨГӨЛДӨР ХУУР
– ХИЙЛ
– МОРИН ХИЙЛ

 

I АНГИД ЭЛСЭН СУРАЛЦАХ ХҮҮХДҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ:

– Хөгжмийн сонсгол

– Ритм хэмнэл

– Хөгжмийн тогтооц

– Бие эрхтний тохиромж