I АНГИ

I ангийн элсэлт

СОНГОДОГ ХӨГЖИМ
– ТӨГӨЛДӨР ХУУР
– ХИЙЛ
– МОРИН ХИЙЛ

I АНГИД ЭЛСЭН СУРАЛЦАХ ХҮҮХДҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ:

– Хөгжмийн сонсгол

– Ритм хэмнэл

– Хөгжмийн тогтооц

– Бие эрхтний тохиромж

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ДУУССАН.
ШАЛГАЛТ 2024.04.01-05-ны хооронд явагдана.
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.