VI АНГИ

VI ангийн элсэлт

ҮЛЭЭВЭР, ЦОХИВОР ХӨГЖИМ ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖИМ
– ФЛЕЙТА – ВАЛТОРНА – ЛИМБЭ – ШУДАРГА
– ГОБОЙ – ТРОМБОН – БАЯЛАГ БИШГҮҮР – ЯТГА
– КЛАРНЕТ – ТУБА – АРДЫН БИШГҮҮР – МОРИН ХУУР
– ФАГОТ – ЦОХИВОР – ЭВЭР БҮРЭЭ – ХУУЧИР
– САКСОФОН – КОНТРБАСС – ЁОЧИН – ИХ ХУУР
– ТРУБА

 

* V АНГИД СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧДААС СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ:

– Хөгжмийн сонсгол

– Ритм хэмнэл

– Хөгжмийн тогтооц

– Бие эрхтний тохиромж