VIII АНГИ

VIII ангийн элсэлт

АРДЫН БҮЖИГ АНГИД ЭЛСЭЛТ АВНА.

* VII АНГИД СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧДААС СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ:

– Бие эрхтний тохиромж

– Хөдөлгөөний эвсэл

– Хөгжмийн сонсгол

– Ритм хэмнэл

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ДУУССАН.
ШАЛГАЛТ 2024.04.01-05-ны хооронд явагдана.
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.