Мэдээ мэдээлэл

“ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аян 10-12-р ангийн сурагчдын дунд:

“ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аяны хүрээнд НУЗАН-ийн багш нартаа хамтран 10-12-р ангийн сурагчдын дунд:

“ЭНЭ ХООРОНД БИ…”

“ХАРИН ЦААШДАА…” сэдвээр эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж, амжилттай оролцсон сурагчдад Ѳргѳмжлѳл гардууллаа.

2020-09-20
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.