Мэдээ мэдээлэл

Коронавируст/Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх онцгой нѳхцөлд ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ аян зохион байгуулж байна.

Коронавируст/Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх онцгой нѳхцѳлд хичээллэх үед нийгэм сэтгэл зүйн нѳлѳѳллийн болон хүүхдийн сурч боловсрох тасралтгүй үйл ажиллагааг эерэгээр дэмжсэн тэднийг үг, үйлдлийг сонсож хѳгжүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй “ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аяны хүрээнд манай сургууль нь тодорхой чиглэлийн дагуу  тѳлѳвлѳгѳѳ гарган оролцлоо. 2-5-р ангийн 221 сурагчдын дунд:

” БИД ЧАМАЙГ САНАСАН…”

“ТАНЫГ БИ САНАСАН…” сэдвийн хүрээнд захидлын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа.

“ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ”… 6-9-р ангийн 421 сурагчдын дунд:

” Сургуулиасаа хол байхад…”

” Чиний эзгүйд…” сэдвийн хүрээнд зохион бичлэгийн уралдаан амжилттай зохион байгууллаа.

2020-09-20
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.