Мэдээ мэдээлэл

Дотуур байрын сурагчдад  цуврал сургалтууд зохион байгуулж байна.

Дотуур байрын сурагчдад  “ХҮҮХДИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ЗАМ, АНХААРАХ АСУУДАЛ” сэдвээр мэдээлэл сургалт үе шаттайгаар зохион байгуулсаар байна.

2020-10-10