Мэдээ мэдээлэл

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр иргэдтэй хамтран ажиллаж байна.

11-р хорооллын ойр орчимд байрладаг гурван PC тоглоом ажиллуулдаг иргэдтэй уулзаж, сургуулийн онцлог байдлаа танилцуулан хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллах санал солилцлоо.

2020-10-11