Мэдээ мэдээлэл

“ЗӨВЛӨМЖ ХИЧЭЭЛ”

Хөгжмийн зэмсгээ хэрхэн зөв зохистой ашиглах, хайрлах, хамгаалах, арчлах, эвдрэл гэмтлийн талаарх “ЗӨВЛӨМЖ ХИЧЭЭЛ” –ийг Монгол Улсын Консерваторийн хөгжим хөглөөч, засварчин Б.Насанбат, Г.Самбалхүндэв, Б.Амарзаяа нар нь №1-9 хүртэлх цуврал хэлбэрээр хүргүүлж байна. ЭШИА

2022-05-19
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.