Мэдээ мэдээлэл

“ЗӨВЛӨМЖ ХИЧЭЭЛ”

Хичээл №2 Саксафон болон кларнет, модон үлээвэр хөгжмийн зэмсгийг эвдэрлээс хамгаалах аргууд.
Монгол улсын Консерваторийн Хөгжмийн зэмсэг засварчин багш СТА, МАТГ Г.Самбалхүндэв
ЭШИА

2022-05-19
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.