Мэдээ мэдээлэл

Шинэ номын мэдээ: М.Дорждагва Ойрод Монголчуудын уртын дуу, зан үйл, өвлөгчид

Дорждагва М. Ойрад Монголчуудын уртын дуу, зан үйл, өвлөгчид-УБ., Адмон ХГ., 2016.-126 х.  Энэхүү номонд : 1925-1969 онд төрсөн Баяд ястай 14 өвлөгчийн дуулсан 17, давхардсан тоогоор нийт 33 уртын дуу, икэлийн 7 татлага; 1936-1976 онд терсен Дервед ястай 12 евлегчийн дуулсан 35, давхардсан тоогоор нийт 49 уртын дуу, 3 богино дуу, икэлийн 3 татлага, 1 магтаал; 1931-1973 онд төрсөн Захчин ястай 7 өвлөгчийн дуулсан 26, давхардсан тоогоор нийт 39 уртын дуу, икэлийн 14 татлага, үүнээс өөлд 1, урианхай 1, торгууд 1, 1943-1954 онд төрсөн Мянгад ястай 5 өвлөгчийн дуулсан 6 уртын дуу дуудлагын ая аялгууны хамт энэхүү номонд багтсан болно.

 

 

 

 

2021-06-11