Мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Консерватори дээр БМИҮЗ-ИЙН ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАВ.

БМИҮЗ-ИЙН ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАВ.
2023 оны 12 сарын 14-нд БМИҮЗ-ийн ахлах шинжээч Б.Мядагмаа, шинжээч БСҮХ-ийн ЭШАжилтан доктор У.Мягмаржав, шинжээч “Мандах” их сургуулийн багш доктор Л.Гүнжаргал нар Хөгжимдөх урлаг /Үндэсний хөгжим/ хөтөлбөрийн ахиц дэвшлийн тайлантай танилцан, үнэлгээ, зөвлөмж өгч ажиллалаа.
2023-12-15
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.