Мэдээ мэдээлэл

ШИНЖЛЭХ УХААН,ТЕХНОЛОГИЙН СЭРГЭЛТ: “Их дээд сургуулиудын оролцоо” сэдэвт Эрдэм шинжилгээний хурал, инноваци шингэсэн бүтээлийн үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж байна. 2024.04.23

ШИНЖЛЭХ УХААН,ТЕХНОЛОГИЙН СЭРГЭЛТ:
“Их дээд сургуулиудын оролцоо” сэдэвт
Эрдэм шинжилгээний хурал, инноваци шингэсэн бүтээлийн үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж байна.
2024.04.23
2024-04-23
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.