Мэдээ мэдээлэл

СХМС-ийн Төгөлдөр хуур хөгжмийн 12-р ангийн сурагч Ө.Энхжин бие даасан тоглолтод та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 2024.05.16 өдөр 19:00 цагаас Концертын Б танхим

СХМС-ийн Төгөлдөр хуур хөгжмийн 12-р ангийн сурагч
Ө.Энхжин бие даасан тоглолтод та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
2024.05.16 өдөр 19:00 цагаас Концертын Б танхим
2024-05-13
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.