Мэдээ мэдээлэл

“ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аяны хүрээнд 42 видео, шторк хийжээ.

Хүүхэдтэй боловсрол аяны хүрээнд дотуур байр, бага, дунд, ахлах ангиудын дунд богино хэмжээний видео бичлэгийн уралдаан зарлаж, гуравласан гэрээнд тусгагдсан эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэн хамтарч ажилласнаар 42 видео, шторк хийж сурталчлан таниулсан байна.

 

2020-09-20
© 2020. www.conservatory.edu.mn | All Rights Reserved.